Az emlékezés kamrája

A kommunista hatalomátvétel után a szovjet hadifogságról, de különösen a „málenkij robotról”, nem lehetett többé beszélni, a túlélőket pedig pártállami gyanakvás vette körül. A helyzet akkor változott meg, amikor a magyarországi rendszerváltással egy időben kivonták a szovjet csapatokat Magyarországról. Az első szabadon megválasztott kormány kárpótlási törvénye (1992. évi XXXII. tc.) alapján a „szovjet szervek által történt kényszermunkára hurcolás” érintettjei kárpótlási jegyeket kaptak, és ezzel legalább jogilag rendezték az ügyet. 2012-ben lett a „Szovjetunióba hurcolt magyar politikai rabok és kényszermunkások” emléknapja november 25-e.

 

Napjainkra már, és nemcsak Magyarországon, hanem a környező utódállamokban, illetve Kárpátalján és Erdélyben is könyvek, konferenciák, kiállítások, emlékművek és ünnepségek sokasága igyekszik ébren tartani a múlt század e tragikus fejezetének emlékét.